header banner
Default

VERDIEN IK GENOEG? Jonas (39) verdient 3300 euro bruto, wat betekent dat hij ofwel zwaar onderbetaald is of een veel te ronkende titel heeft


Table of Contents

  Het is een van die onderwerpen waar onder collega’s amper tot niet over gepraat wordt: het loon. Nochtans vragen velen zich af of ze wel genoeg verdienen en of ze elders niet meer kunnen krijgen? Om die ‘geldkwestie’ uit de taboesfeer te halen, analyseert het Nieuwsblad in samenwerking met vacaturesite Jobat elke week het loonpakket van een lezer of lezeres.

  Kristof Simoens

  Sources


  Article information

  Author: Steven Wade

  Last Updated: 1702108804

  Views: 457

  Rating: 4.3 / 5 (55 voted)

  Reviews: 98% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Steven Wade

  Birthday: 2006-04-03

  Address: 2841 Torres Haven, West Kellyside, IA 12017

  Phone: +4802010306944718

  Job: Flight Attendant

  Hobby: Orienteering, Backpacking, Bird Watching, Robotics, Web Development, Snowboarding, Pottery

  Introduction: My name is Steven Wade, I am a dear, intrepid, audacious, receptive, clever, resolute, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.