header banner
Default

Knuste halal-kunder:


Table of Contents

  "Kylling grill", er navnet på disse halalpølsene fra Manstad Kjøtt AS, et datterselskap av Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri AS.

  De fleste ville kanskje tro at halal kyllingpølser skal være frie for svin og i hovedsak bestå av kylling.

  På innholdslisten er det imidlertid oppført 64 prosent kalkunkjøtt og et krydder som kalles "svinekjøttsalt". Svinekjøtt er ikke tillatt for muslimer som følger Koranens kostholdsregler.

  Produktet har fått mange til å reagere på sosiale medier det siste døgnet.

  «Er det virkelig? Det der bør saksøkes», skriver en. «Denne produsenten kan umulig være sertifisert av Islamsk Råd». «Ikke noe som heter svinesalt! Det er svin i pølsene. Og de slipper unna søksmål fordi de har skrevet svinesalt.»

  – Å kalle et kalkunprodukt for kylling grill er så dumt at det må være en feil. Om det ikke er det, så er det et åpenbart tilfelle av villedende merking, ser Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

  Det som står med stor skrift skal stemme overens med det som står med liten skrift, understreker han.

  – Et produkt skal ikke framstilles som noe annet enn det faktisk er.

  Han har ikke hørt om svinekjøttsalt før.

  – Det er rart å bruke det i et halalprodukt, sier han.

  Når Nationen kontakter produsenten Åkerberg Skoglunn Pølsemakeri, er selskapet i full gang med brannslukking.

  Det er ingen som har puttet svinekjøttsalt i halalpølsene.

  Roger Lund, daglig leder i Åkerberg Skoglunn Pølsemakeri

  – Dette er menneskelig svikt. Det er ingen som har puttet svinekjøttsalt i halalpølsene, sier daglig leder Roger Lund til Nationen.

  I en skriftlig redegjørelse forklarer pølsemakeriet at en krydderblanding er blitt deklarert feil. Krydderet kommer fra en fabrikk i Tyskland og teksten er skrevet på engelsk. Originalt kalles krydderet “flavouring roast pork type”.

  “Vi har fått muntlig svar fra fabrikken i Tyskland at smakstilsetninger steke svinekjøtt-type ikke har noe opphav fra svin. Vi beklager dette så mye, riktig deklarasjon skulle her vært kun “smakstilsetninger” eller “aroma” for å ikke villede kunden, skriver selskapet.

  – Så det er ikke svin i halalpølsene?

  – Nei. Det sier seg selv at man ikke putter svin i halal. Svin er også mye dyrere enn kyllingkjøtt, sier Lund.

  Selskapet nevner ikke i redegjørelsen at pølsene også er merket med kalkun i stedet for kylling. Ifølge Lund er halal kylling grill laget av kylling fra Ytterøy Kylling, og pakken er feilmerket.

  – Pølsene er merket kalkun og ikke kylling av samme grunn som feilmerking av krydderet. Kvalitetsleder var ikke til stede, og andre skulle prøve å redde situasjonen da kunden sto og ventet på varen. Feil tekst er overført fra reseptprogram, forklarer Lund.

  Ifølge Lund skal de feilmerkede varene nå bli trukket tilbake fra alle butikker.

  – Hvor stort volum er det snakk om?

  – Kanskje 40 kilo eller noe sånt. Det er ingenting, sier han.

  Selskapet skriver at rutinene er skjerpet ved å innføre dobbel kontroll av deklarasjoner ved nye og endrede produkter.

  Seniorinspektør i Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo, Ari Ek, er klar på at det ikke er lov til å kalle pølser med 64 prosent kalkun for "kylling grill".

  – Ingrediensmerking skal stemme med faktisk brukte ingredienser. I dette tilfellet ble det brukt kyllingkjøtt, ikke kalkunkjøtt. Feilene ligger her. Det skal være kylling grill, og 64 prosent kyllingkjøtt, sier Ek.

  Produsenten har oppgitt til Mattilsynet at feilmerkingen omfatter 120 pakker av 400 gram.

  Hvilke konsekvenser kan en slik feilmerking få?

  – Produsenten vurderer at det kun er skrivefeil og produktet er utenfor helsefare. Når vi avdekker slike feil varsler vi vedtak om å rette opp feilen, og endre rutiner for å hindre gjentakelser, sier Ek.

  - Hvilke krav stilles til et produkt som selges som halal?

  – Halalmerking faller utenfor vårt regelverk. Vi forventer likevel at næringsmiddelprodusenter skal være redelige og at merkingen skal være tydelig og ikke forvirrende, sier Ek.

  – Hva er svinekjøttsalt?

  – Svinekjøttsalt er naturlig aroma fremstilt vegetabilsk.

  Produseres halal kalkunkjøtt i Norge?

  – Så vidt vi vet produseres ikke halal kalkunkjøtt i Norge. Vi er likevel ikke 100 prosent sikre fordi Halal-produksjon er ikke en del av Mattilsynets regelverk.

  Sources


  Article information

  Author: Paul Pena

  Last Updated: 1703375641

  Views: 1105

  Rating: 3.8 / 5 (120 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Paul Pena

  Birthday: 1939-08-28

  Address: 959 Ramirez Stream Apt. 382, Jasminebury, ME 80016

  Phone: +4334211694502293

  Job: Police Officer

  Hobby: Backpacking, Traveling, Whiskey Distilling, Animation, Card Collecting, Badminton, Rock Climbing

  Introduction: My name is Paul Pena, I am a multicolored, bold, intrepid, esteemed, sincere, apt, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.