header banner
Default

Hundedyrt kyss til borgmesteren koster ham halvanden millioner kroner årlig


Gården, svinene, traktorerne bliver igen hverdagskulissen for Morten Andersen. Han mister på grund af sit kysseri med en kommunalt ansat nogle pænt store indtægter i forbindelse med det borgmesterjob, han nu har forladt. Han kommer dog næppe til at gå sulten i seng. Den landsbrugsvirksomhed, han driver sammen med sin bror gav ni millioner kroner i overskud sidste år. Foto: Michael Bager

Danmark For abonnenter

Hundedyrt borgmester-kys: Det koster ham halvanden millioner kroner - om året

onsdag 10. maj 2023 kl. 10:28

Nina Vibe Petersen [email protected] og Freja Enslev [email protected]

Når eks-borgmester Morten Andersen forlader byrådet på Nordfyn efter kysseri-episoden, bliver han ramt på pengepungen. Men han får et stort eftervederlag, og hans landbrugsvirksomhed er indbringende.

Annonce

Sources


Article information

Author: Kevin Grimes

Last Updated: 1699546322

Views: 1011

Rating: 3.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kevin Grimes

Birthday: 1912-05-21

Address: 6115 Nelson Inlet, Sanchezshire, MN 33383

Phone: +4366899035078754

Job: Article Writer

Hobby: Calligraphy, Whiskey Distilling, Singing, Bowling, Cooking, Snowboarding, Chess

Introduction: My name is Kevin Grimes, I am a unreserved, resolved, welcoming, spirited, unyielding, Gifted, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.