header banner
Default

Intel maakt weer een kwartaalwinst, maar het is nog steeds 71% lager dan in 2022


Table of Contents

  2022 was al einde corona. Het eindresultaat van dit kwartaal mag dan wel positief zijn de sub regels spreken boekdelen, de algemene verkoop van hun core business staat er alles behalve goed voor:

  Business Unit Revenue and Trends Q3 2023 vs. Q3 2022
  Client Computing Group (CCG)
  $7.9 billion down 3%

  Data Center and AI (DCAI)
  $3.8 billion down 10%

  Network and Edge (NEX)
  $1.5 billion down 32%

  Mobileye
  $530 million up 18%

  Intel Foundry Services (IFS)
  $311 million up 299%

  als je dan nog eens Q2 vs Q3 gaat doen is het ander verhaal, daar zie je "back to school" heel wat orders, met YoY nog verlies, maar DC krijgt elk Q gigantische kloppen en is die IFS niet zo heel sterke groei, maar Patje CEO marketing geeft het graag een hype natuurlijk.

  Client Computing Group (CCG)
  Q3 - $7.9 billion
  Q2 - $6.8 billion

  Data Center and AI (DCAI)
  Q3 - $3.8 billion
  Q2 - $4 billion

  Network and Edge (NEX)
  Q3 $1.5
  Q2 $1.4

  IFS
  Q3 311milj
  Q2 232milj

  edit, de beurs gaat weeral volledig mee in de hype en het zogezegde verbeterde klimaat...

  [Reactie gewijzigd door d3x op 27 oktober 2023 16:59]

  Sources


  Article information

  Author: Melissa Williams

  Last Updated: 1704457322

  Views: 1534

  Rating: 4 / 5 (119 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Melissa Williams

  Birthday: 1997-12-19

  Address: 753 Margaret Lane Apt. 825, Port Stevenside, AZ 01848

  Phone: +3511456175918600

  Job: Laboratory Technician

  Hobby: Golf, Running, Gardening, Web Development, Stamp Collecting, Bird Watching, Backpacking

  Introduction: My name is Melissa Williams, I am a unwavering, daring, dear, expert, unguarded, proficient, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.